Onderzoek fusie met Musis Sacrum

De algemene ledenvergaderingen van Harmonie Aurora en Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum hebben op 26 januari 2016 goedkeuring gegeven om de mogelijkheden voor een fusie tussen beide verenigingen te onderzoeken.

In de afgelopen jaren zijn de banden tussen beide verenigingen al aangehaald. Zo was er een gezamenlijk optreden op de Dag van het Park in 2011 en is er een uitwisseling geweest tussen het jeugdorkest van Musis Sacrum en het entreeorkest van Aurora in 2013. De wederzijdse ondersteuning bij het project Swing-iT en bij de projecten in het jubileumjaar van Musis Sacrum liggen nog vers in het geheugen. Vanuit deze muzikale samenwerkingen is een goed contact ontstaan tussen beide besturen, met als gevolg een nauwer, structureel overleg.
Toen vervolgens bleek dat eind 2014 / begin 2015 op beide ledenvergaderingen er een vraag werd gesteld door leden over fuseren met de andere vereniging, is dit onderwerp ook bij de besturen op tafel gekomen. Het gevolg is dat beide besturen van hun leden akkoord hebben gekregen om de haalbaarheid van een fusie te onderzoeken.

Het uiteindelijke doel van beide besturen is om te komen tot een fusie tussen beide verenigingen, waarbij gedacht wordt aan een periode van 2 tot 4 jaar. Op een later tijdstip in het proces moeten de beide besturen nog formeel toestemming vragen aan de algemene ledenvergaderingen om juridisch daadwerkelijk een fusie aan te kunnen gaan. Om het proces te ondersteunen wordt met ingang van dit voorjaar al een aantal muzikale samenwerkingen gestart. Een play-in met een gezamenlijk afsluitend concert in mei, en iets later in het jaar een nog nader in te vullen activiteit.